برای دریافت جدید ترین آموزش ها و اخبار به کانال تلگرامی ما بپیوندید

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Fake luck
 • :37 (2):
  37 (2)
  37 (2)
 • :z:
  Z
  Z
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :18672_bandari:
  18672 Bandari
  18672 Bandari
 • :(4):
  (4)
  (4)
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :212320_viannen_51:
  212320 Viannen 51
  212320 Viannen 51
 • :4:
  4
  4
 • :smilingsmiley:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :41:
  41
  41
 • :matni-n (1):
  Matni N (1)
  Matni N (1)
 • :46162_gholi_chomagh
  46162 Gholi Chomagh
  46162 Gholi Chomagh
 • :(5):
  (5)
  (5)
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :329118_24:
  329118 24
  329118 24
 • :5crc2ssv5isvrmnbikq
  5crc2ssv5isvrmnbikqa
  5crc2ssv5isvrmnbikqa
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :46:
  46
  46
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :54497 (1):
  54497 (1)
  54497 (1)
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :561617_to_pick_ones
  561617 To Pick Ones Nos
  561617 To Pick Ones Nos
 • :19:
  19
  19
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :47:
  47
  47
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :54497 (2):
  54497 (2)
  54497 (2)
 • :(7):
  (7)
  (7)
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :20:
  20
  20
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :cowboysmile:
  Cowboysmile
  Cowboysmile
 • :62izy85:
  62izy85
  62izy85
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :54497 (3):
  54497 (3)
  54497 (3)
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :22:
  22
  22
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :empathy:
  Empathy
  Empathy
 • :102:
  102
  102
 • :watermelonsmiley:
  Watermelonsmiley
  Watermelonsmiley
 • :54497 (4):
  54497 (4)
  54497 (4)
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :24:
  24
  24
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :grlim:
  Grlim
  Grlim
 • :290 (2) - Copy:
  290 (2)  Copy
  290 (2) Copy
 • :0114_nono:
  0114 Nono
  0114 Nono
 • :54497 (5):
  54497 (5)
  54497 (5)
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :29:
  29
  29
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :icon_wink:
  Icon Wink
  Icon Wink
 • :292 - Copy:
  292  Copy
  292 Copy
 • :a050:
  A050
  A050
 • :54497 (6):
  54497 (6)
  54497 (6)
 • :-2-12-:
  2 12
  2 12
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • :32:
  32
  32
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :Just_Cuz_06:
  Just Cuz 06
  Just Cuz 06
 • :592 - Copy:
  592  Copy
  592 Copy
 • :biggrinsmiley:
  Biggrinsmiley
  Biggrinsmiley
 • :54497 (7):
  54497 (7)
  54497 (7)
 • :-2-33-:
  2 33
  2 33
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :33:
  33
  33
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :Laie_7:
  Laie 7
  Laie 7
 • :747:
  747
  747
 • :(1):
  (1)
  (1)
 • :blinksmiley:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :54497 (8):
  54497 (8)
  54497 (8)
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :36:
  36
  36
 • :yeah:
  Yeah
  Yeah
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :2542_gholi_bye_bye:
  2542 Gholi Bye Bye
  2542 Gholi Bye Bye
 • :(2):
  (2)
  (2)
 • :blushsmiley:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :165821_Laie_91A:
  165821 Laie 91A
  165821 Laie 91A
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley