برای دریافت جدید ترین آموزش ها و اخبار به کانال تلگرامی ما بپیوندید

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Fake luck
 • :smilingsmiley:
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :212320_viannen_51:
  212320 Viannen 51
  212320 Viannen 51
 • :4:
  4
  4
 • :matni-n (1):
  Matni N (1)
  Matni N (1)
 • :41:
  41
  41
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :46162_gholi_chomagh
  46162 Gholi Chomagh
  46162 Gholi Chomagh
 • :(5):
  (5)
  (5)
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :329118_24:
  329118 24
  329118 24
 • :5crc2ssv5isvrmnbikq
  5crc2ssv5isvrmnbikqa
  5crc2ssv5isvrmnbikqa
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :46:
  46
  46
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :54497 (1):
  54497 (1)
  54497 (1)
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :561617_to_pick_ones
  561617 To Pick Ones Nos
  561617 To Pick Ones Nos
 • :19:
  19
  19
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :47:
  47
  47
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :54497 (2):
  54497 (2)
  54497 (2)
 • :(7):
  (7)
  (7)
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :cowboysmile:
  Cowboysmile
  Cowboysmile
 • :20:
  20
  20
 • :stretcher:
  Stretcher
  Stretcher
 • :62izy85:
  62izy85
  62izy85
 • :laughingsmiley:
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :54497 (3):
  54497 (3)
  54497 (3)
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • :empathy:
  Empathy
  Empathy
 • :22:
  22
  22
 • :watermelonsmiley:
  Watermelonsmiley
  Watermelonsmiley
 • :102:
  102
  102
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • :54497 (4):
  54497 (4)
  54497 (4)
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :grlim:
  Grlim
  Grlim
 • :24:
  24
  24
 • :0114_nono:
  0114 Nono
  0114 Nono
 • :290 (2) - Copy:
  290 (2)  Copy
  290 (2) Copy
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :54497 (5):
  54497 (5)
  54497 (5)
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :icon_wink:
  Icon Wink
  Icon Wink
 • :29:
  29
  29
 • :a050:
  A050
  A050
 • :292 - Copy:
  292  Copy
  292 Copy
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • :54497 (6):
  54497 (6)
  54497 (6)
 • :-2-12-:
  2 12
  2 12
 • :winksmiley02:
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :Just_Cuz_06:
  Just Cuz 06
  Just Cuz 06
 • :32:
  32
  32
 • :biggrinsmiley:
  Biggrinsmiley
  Biggrinsmiley
 • :592 - Copy:
  592  Copy
  592 Copy
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :54497 (7):
  54497 (7)
  54497 (7)
 • :-2-33-:
  2 33
  2 33
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :Laie_7:
  Laie 7
  Laie 7
 • :33:
  33
  33
 • :blinksmiley:
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :747:
  747
  747
 • :(1):
  (1)
  (1)
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :54497 (8):
  54497 (8)
  54497 (8)
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :yeah:
  Yeah
  Yeah
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :36:
  36
  36
 • :blushsmiley:
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :2542_gholi_bye_bye:
  2542 Gholi Bye Bye
  2542 Gholi Bye Bye
 • :(2):
  (2)
  (2)
 • :sadsmiley:
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :165821_Laie_91A:
  165821 Laie 91A
  165821 Laie 91A
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :z:
  Z
  Z
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :37 (2):
  37 (2)
  37 (2)
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :18672_bandari:
  18672 Bandari
  18672 Bandari
 • :(4):
  (4)
  (4)