سلام، ببخشید در مقایسه با spider1 کدوم گوشی را پیشنهاد می کنید؟

Sent from my Maad using Tapatalk