سلام، چون ساخت و طراحی پایه پشت سخته، بیخود سنگینش کردن، ایکاش اقلا توش باطری میذاشتن، البته مشکل بزرگ این کیبرد قطع مکرر در صورت کمترین تکان هست که با بلندتر ساختن دو عدد زایده بالای تبلت یا تقویت...