من نصب کردم ایراد خاصی ندیدم فقط به شدت با رم و اس دی مشکل داره این اندروید