سلام
لطفا اگه کسی تجربه فلش گوشی شهاب رو داره اینجا مطرح کنه.
برا من خطای زیر رو تو مرحله آخر میده.
S_security_ac_region_not_found_in_secroimg (6128)