تعدادی از مخاطبان در سامانه «فارس من» درخواست بررسی اصالت گوشیهای GLX را داشتند که این موضوع پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، چند سال پیش، خبر تولید گوشی تلفن همراه ایرانی، موجب ایجاد موجی از اخبار شد که ایران چگونه توانسته به این تکنولوژی دست پیدا کند و آیا این گوشی می تواند نبض بازار ایرانی را در اختیار بگیرد؟این روزها که بازار حمایت از تولید ایرانی برای رونق اقتصادی گرم شده است؛شاهد پیشرفت های علمی در حوزه های مختلف هستیم و تا حدودی فرهنگسازی برای استفاده از محصولات داخلی نتیجه داشته است.برهمین اساس، اقشار مختلف جامعه تمایل دارند تا از گوشی تلفن همراه ایرانی نیز استفاده کنند.
تعدادی از مخاطبان در سامانه «فارس من» درخواست بررسی اصالت گوشی های GLX را داشتند.
باوجود آنکه این برند به عنوان یک گوشی تلفن همراه ایرانی شناخته می شود،اما هنوز درباره این موضوع پرسش وجود دارد که آیا میتوان این تلفن همراه را ساخت ایران نامید یا خیر؟
یکی از مخاطبان در گفتوگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، اظهار کرد: روزهای اولی که شنیدم این گوشی، ساخت ایران است برای خرید آن مصمم بودم؛ اما چون به تازگی تلفن همراهم را عوض کرده بودم،ناچار شدم تا قید خرید آن را بزنم.وی ادامه داد: اما با گذشت زمان، متوجه شدم اطرافیانم که از این گوشی استفاده می کنند از عملکرد آن چندان رضایت ندارند.سوال اینجاست که چرا از نام ایران استفاده می شود اما گوشی در خور ایرانی به بازار ارائه نمیشود.اصلا این گوشی واقعا ساخته دست طراحان ایرانی است؟
روزهای اولی که شنیدم این گوشی، ساخت ایران است برای خرید آن مصمم بودم؛ اما با گذشت زمان، متوجه شدم اطرافیانم که از این گوشی استفاده می کنند از عملکرد آن چندان رضایت ندارند.سوال اینجاست که چرا از نام ایران استفاده می شود اما گوشی در خور ایرانی به بازار ارائه نمیشود.
برای پیگیری این موضوع با ابراهیم درستی رئیس اتحادیه صوت،تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی گفتوگو کردیم.
گوشی مونتاژی، ایرانی نیست
درستی رئیس اتحادیه صوت،تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی در گفتوگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، درباره گوشیهای GLXتوضیح داد: تبلیغاتی درخصوص این گوشی تلفن همراه انجام شده است که در آن به ایرانی بودن آن تأکید شده است.باید در مورد این موضوع با مردم روراست باشیم که این گوشی، دارای تکنولوژی ایرانی نیست.وی تأکید کرد: این موضوع بدین معنی است که قطعات گوشی های GLX در چین ساخته و در ایران مونتاژ میشود. لذا نمی توان نام ساخت ایران را روی گوشی گذاشت که قطعاتش از یک کشور دیگر وارد می شود و ما یک دهم آن را هم نتوانستیم در کشور تولید کنیم.رئیس اتحادیه صوت،تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی در ادامه گفت: امیدواریم هرچه سریعتر به دانش ساخت موبایل دست پیدا کنیم تا دیگر نیازی به مونتاژ قطعات گوشی نداشته باشیم و با افتخار بگوییم که این گوشی ساخت ایران است.وی درپایان خاطرنشان کرد:باید زیرساخت های لازم برای این کار فراهم شود البته با وجود حمایت نهادهای مختلف در شرایط کنونی، احساس میکنم که رشد و شکوفایی در این حوزه نزدیک است.انتهای پیام/