سلام. سایت پشتیبانی و انجمن glx از دسترس خارح شده. اگه کسی باهاشون تماس داره بهشون خبر بده. پول میزبان وب روندادند پارس سرور هم بسته.