دوستان سلام لطفا در مورد حذف کد این مدل راهنمایی میکنید ؟